Projecte

dimecres, 1 d'octubre de 2008

Sistema d'assaig per l'homologació d'estufes de llenya.

Sistema d'assaig desenvolupat per encàrrec d'Applus per tal de realitzar l'homologació de estufes de llenya. Seguint les especificacions marcades per les normes UNE-EN13229 y UNE-EN13240 hem dissenyat la instrumentació i implementat el software necessari per tal de poder assolir el compliment d'ambdues normes.

La plataforma base utilitzada pel desenvolupament del software ha estat l'entorn de programació gràfica LabView de National Instruments. Una interfase d'usuari amigable guia a l'usuari en tot moment en el procés de realització dels assajos d'homologació. Així mateix el software realitza la integració de dades provinents d'instrumentació externa, en particular analitzadors de gasos, així com de sistemes de adquisició remota CompaqDaq de NI.
Així mateix el conjunt incorpora un complet sistema d'explotació de resultats, que permet l'emmagatzematge de les dades, la seva posterior explotació i un complert sistema de generació d'informes basat en Excel.

catalŕ | castellano
XHTML | CSS
© Adcon Sistemes S.L.   c/Sant Antoni, nº 9, 08339 - Vilassar de Dalt (Barcelona)
telf: (+34) 93 753 88 76  web@adcon.es